mercredi 6 mars 2013

La consule volante(Excusez-moi, cela n’a rien à voir avec le contenu habituel de ce blog, mais ce message peut être utile à mes chers compatriotes)
Voici un courrier de l’Ambassade belge à Tokyo :
 

Zeer belangrijk bericht voor de paspoortaanvragen
Flying consul missie in Osaka

In het kader van het opslaan van uw vingerafdrukken, die vanaf nu moeten bevat zijn in nieuwe biometrisch paspoorten voor Belgische onderdanen die tenminste 6 jaar oud zijn, heeft de Ambassade van België te Tokio het genoegen u te laten weten dat de Consul langs zal komen in Osaka op 22.04.2013 om deze ter plaatse te registreren. (Een volgende missie naar Osaka zal ongeveer 6 maanden hierna plaatsvinden).

Deze procedure zal alleen mogelijk zijn op basis van een individuele afspraak die u vooraf maakt bij de Ambassade.

Indien u een afspraak wenst, gelieve ons zo vlug mogelijk per e-mail te verwittigen en vervolgens een volledige paspoortaanvraag per post in te dienen bij de Ambassade in Tokio ór 08.04.2013.
Een mail zal u daarna verzonden worden met de uur en plaats van uw afspraak.


Avis très important pour les demandes de passeports.
Mission Flying consul in Osaka

Pour enregistrer vos empreintes digitales qui dorénavant doivent être intégrées dans les nouveaux passeports biométriques des ressortissants belges âgés d'au moins 6 ans, l’Ambassade de Belgique à Tokyo a le plaisir de vous informer du passage à Osaka de la Consul, le 22.04.2013, pour procéder sur place à cet enregistrement. (La mission suivante à Osaka aura lieu environ 6 mois plus tard).

Pour bénéficier de cette procédure, il faut demander au préalable un rendez-vous individuel à l’Ambassade.

Si vous désirez vous inscrire pour un rendez-vous, pourriez-vous nous envoyer un message par e-mail dès que possible et  faire parvenir ensuite, par courrier, une demande complète de passeport à l'Ambassade à Tokyo au plus tard le 08.04.2013.
L’heure et le lieu exact de votre rendez-vous seront ensuite communiqués par e-mail.


Very important message for passport applications
Flying consul mission in Osaka.

In order to take your fingerprints, which will have to be included in the new biometric passports for Belgian citizens aged 6 and above, the Embassy of Belgium in Tokyo informs you that the Consul will visit Osaka on 22.04.2013 to register them in situ. (Another mission to Osaka will take place about 6 months later).

This procedure will only be possible based on a prior individual appointment with the Embassy.

If you wish to make an appointment, please send us an e-mail as soon as possible and submit, by post, a completed passport application to the Embassy in Tokyo before the 08.04.2013. You will be informed of the time and place of your appointment by e-mail.


Luc Liebaut
Ambassadeur/Ambassador

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire